ZNAJDŹ LOKAL

ZNAJDŹ LOKAL:

Informacja o administratorze danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Home Invest Office sp. z o.o. (dawniej 3 Home Invest spółka z o.o. sp.k.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa („Administrator”). Z administratorem można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • organizacyjno-administracyjnym tj. aby zewidencjonować przesłane pytanie oraz udzielić na nie odpowiedzi;
 • realizowania marketingu Administratora, polegającego na przesyłaniu informacji reklamowych drogą mailową oraz telefoniczną;
 • marketingowym spółek powiązanych kapitałowo z Administratorem, polegającym na przesyłaniu aktualnej oferty dotyczącej sprzedaży nieruchomości drogą mailową i telefoniczną;
 • przekazania danych do Spółek powiązanych kapitałowo z Home Invest Office sp. z o.o., w celu zawarcia umowy sprzedaży;
 • przyjęcia i rozpatrzenia żądania zgłoszenia dotyczącego danych osobowych;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile będzie to konieczne.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administrator lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

 • ewidencjonowaniu i przesłaniu odpowiedzi na otrzymane zapytanie;
 • podejmowaniu działań marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowej, w szczególności w postaci newsletteru, wiadomości email i sms za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem numeru telefonu;
 • przekazania danych do Spółki celowej celem zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku wyrażenia takiej chęci;
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia dotyczącego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgoda, na przesyłanie treści marketingowych podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. W przypadku zainteresowania ofertą Spółki powiązanej kapitałowo z Administratorem, Państwa dane mogą być przekazane do takiej Spółki celem zawarcia umowy.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach marketingowych do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
 • w celu organizacyjno-administracyjnym tj. aby zewidencjonować przesłane pytanie oraz udzielić na nie odpowiedzi, przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania;
 • w celu przyjęcia i rozpatrzenia żądania zgłoszenia dotyczącego danych osobowych do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

W każdym przypadku termin przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

6. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. DLACZEGO PODAJE PANI/PAN SWOJE DANE OSOBOWE

Wszelkie dane podają Państwo dobrowolnie.

8. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

PROMOCJE

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia naszych biur sprzedaży, aby poznać aktualne promocje, które dla Państwa przygotowaliśmy.  Naszym celem jest zapewnienie atrakcyjnej oferty zarówno dla osób poszukujących swojego pierwszego wymarzonego M, jak i dla tych, którzy poszukują zmiany dotychczasowego mieszkania.

Więcej »

CERTYFIKATY

...Proszę czekać..